Nadzór i kontrola

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w trakcie procesów inwestycyjnych

czytaj więcej

Rzeczoznawstwo

opinie, ekspertyzy i oceny w oparciu o specjalistyczne badania, analizy oraz wiedzę Rzeczoznawcy NOT-SITO

czytaj więcej

Cetryfikacje BREEAM

analizy ekolgiczne i raporty ekologa na potrzeby certyfikacji BREEAM

czytaj więcej

Doradztwo i Szkolenia

programy szkoleń ogrodniczych dla firm

czytaj wicej

Firma i Ludzie

Firma Agro Bio Ekspert powstała w 1993r. Głównym celem działalności jest prowadzenie profesjonalnego doradztwa w zakresie uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz nadzór nad terenami zieleni w trakcie realizacji inwestycji, rewaloryzacji i rekonstrukcji zieleni jak również bieżących prac pielęgnacyjnych. Nadzorujemy procesy inwestycyjne, remonty ogrodów, parków oraz terenów zieleni publicznej. Specjalizujmy się w nadzorze nad pielęgnacją i modernizacją terenów zieleni w kilka lat po założeniu, gdy rośliny tracą na urodzie z powodu błędów w założeniu lub pielęgnacji. Konsultujemy merytorycznie projekty ogrodnicze oraz aranżacje wnętrz zielenią. Opracowujemy dokumentację w zakresie ekologii na potrzeby certyfikacji BREEAM. Fundamentami firmy są wieloletnie doświadczenie specjalisty ds. analiz nawozowych i nawożenia roślin ozdobnych, kwalifikacje rzeczoznawcy w zakresie Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni i Ochrony Środowiska, uprawnienia do prowadzenia prac Inspektora Nadzory Terenów Zieleni, wiedza i doświadczenia w zakresie ekologicznych metod pielęgnacji roślin w ogrodach, ogródkach, terenach zieleni oraz w gospodarstwach ekologicznych zdobyte podczas wprowadzania na rynek polski nawozów organicznych i naturalnych preparatów do ochrony roślin niemieckiej firmy Neudorff GmbH, certyfikaty ekologiczne, współpraca z firmami zachodnimi w nowoczesnych, bezglebowych metodach uprawy roślin w hydroponice i terraponice, „zielone dachy” na sztucznych podłożach.

mgr inż Jolanta Więsyk - ogrodnik z wykształcenia oraz zamiłowania, przyrodnik, propagatorka upraw oraz utrzymywania zieleni metodami przyjaznymi środowisku. Z branżą ogrodniczą związana jest ponad 40 lat, począwszy od działalności naukowej, badań laboratoryjnych, produkcji ogrodniczej, handlu, usług związanych z terenami zieleni. Wykorzystując swoje doświadczenie w branży ogrodniczej aktualnie zaangażowana w działalność profesjonalną. Pełni funkcje doradcy, eksperta, rzeczoznawcy (NOT) oraz Inspektora Nadzoru (SITO) przy planowaniu i realizacjach inwestycji. Prelegentka na kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz wykładowca akademicki. W latach 2011-2014 Prezes Zarzadu Głównego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Propagatorka proekologicznych metod zakładania i utrzymywania terenów zieleni. Uznany ekolog w procesach certyfikacji budownictwa ekologicznego. Współtworzyła w charakterze eksperta Kodeks dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia” wydany w 2014r. przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

logo Polskie Towarzystwo Dendrologiczne logo SITO logo NOT

Oferta

Nadzór i kontrola

Uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (Nr 26/99) potwierdzone Dyplomem Naczelnej Organizacji Technicznej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z terenami zieleni jak również z pielęgnacją i konserwacją szaty roślinnej. Prowadzimy nadzory w zakresie terenów zieleni w trakcie realizacji inwestycji.
Szczegółowy zakres uprawnień:

 • organizacja zarządzania terenami zieleni w Polsce
 • przepisy prawne związane z budową i pielęgnacją terenów zieleni
 • formalo-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji
 • dobór i ocena jakości materiałów roślinnych do budowy i pielęgnacji terenów zieleni
 • ocena prawidłowości prac i technologii przy budowie terenów zieleni (roślinność, drogi, DFA łącznie z obsadzaniem skarp i zazielenianiem dachów)
 • ocena prawidłowości robót przy pielęgnacji terenów zieleni
 • techniki wykonywania prac przy pielęgnacji drzew w miastach
 • problemy wyceny wartości drzew oraz opłaty i kary za ich wycinkę
 • konsultacje merytoryczne inwestycji na etapie wydawania zezwoleń na realizację
 • opiniowanie realizacji inwestycji związanych z zielenią gminną
 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem inwestycji
 • prowadzenie wpisów - zaleceń i uwag dotyczących realizacji
 • obecność w komisjach odbioru robót i końcowego przekazania inwestycji
 • pielęgnacja zieleni - konsultacja metod i terminów, nadzór nad pracami

Uprawnienia

 

Rzeczoznawstwo

Uprawnienia rzeczoznawcy NOT-SITO (Nr 978) w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni oraz ochrony środowiska. Wykonujemy ekspertyzy, oceny, opinie ogrodnicze w oparciu o specjalistyczne badania, testy i analizy oraz wiedzę z dziedziny fizjologii roślin, biologii gleby, nawożenia i ochrony popartą uprawnieniami rzeczoznawcy NOT-SITO (Nr 978) w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni oraz ochrony środowiska.
Ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • jakości założenia ogrodowego
 • trwałości i rokowań wieloletnich w zależności od sposobu pielęgnacji
 • stosowanych metod i wykorzystywanych preparatów, wpływu warunków zewnętrznych na żywotność roślin
 • zgodności stosowanych terminów i jakości prac pielęgnacyjnych zgodnych ze "sztuką ogrodniczą"
 • wpływu na środowisko projektów i prac ogrodniczych
 • ekonomicznego uzasadnienia modyfikacji sposobów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni oraz zieleni we wnętrzach

Uprawnienia

 

BREEAM dokumentacje i analizy ekologiczne

Wykonujemy analizy ekologiczne i opracowujemy dokumentację z zakresu ekologii, w tym Raport Ekologa SQE, na potrzeby procesu certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) dla wszystkich typów inwestycji. Jesteśmy uznanym ekologiem (BREEAM SQE) w procesie certyfikacji. Z sukcesem sporządziliśmy dokumentację dla ponad 30 projektów inwestycyjnych w Polsce, które uzyskały już Certyfikaty BREEAM, bądź są w trakcie procesu certyfikacji. Dokumentację wykonujemy zgodnie z zaleceniami BREEAM zarówno w fazie projektowej jak i w fazie powykonawczej.
Dokumentacje na potrzeby BREEAM obejmuje m.in.:

 • wartość ekologiczną gruntów i ochrony cech ekologicznych
 • wpływ na ekologię terenu inwestycji
 • bilans roślin na terenie
 • typy siedlisk
 • ocena wartości ekologicznej terenu przed i po inwestycji
 • zmiana wartości ekologicznej
 • długoterminowy wpływ na bioróżnorodność
 • plan zarządzania środowiskowego
 • plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności
 • zasady pielęgnacji terenu zieleni z uwzględnieniem działań na rzecz utrzymania i rozwoju bioróżnorodności
 • weryfikacja projektu/koncepcji zieleni
 • specyfikacja materiału roślinnego do projektu/koncepcji

projekty BREEAM

 

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie:

 • przygotowania terenu, uprawy gleby lub modyfikacji podłoża przed sadzeniem roślin
 • doboru roślin według wymagań siedliskowych
 • kompleksowej pielęgnacji, nawożenia i ochrony roślin
 • prowadzenia ogrodów i terenów zieleni metodami ekologicznymi
 • terminów i ilości stosowania biologicznych preparatów do zwalczania szkodników roślin
 • sposobów nawożenia organicznego - optymalne terminy stosowania nawozów, nawożenia gleby i dokarmiania roślin
 • bezglebowych metod uprawy roślin we wnętrzach w systemach hydroponicznych
 • "zielone dachy" i "zielone ściany" na sztucznych podłożach

Z powodu stosowania błędnej strategii pielęgnacji następuje degradacja gleby w ogrodzie, obniża się odporność roślin na choroby i szkodniki, w konsekwencji zmniejsza się wartość dekoracyjna roślin i całego założenia ogrodowego. Wykorzystując wieloletnie obserwacje różnych nowatorskich niekiedy sposobów cięcia roślin i zwalczania organizmów chorobotwórczych oraz wpływ zmian klimatycznych opracowaliśmy autorski program pielęgnacji szczególnie starych ogrodów. W myśl zasadzie: "im więcej lat pielęgnujemy ogród tym bardziej zyskuje on na zdrowiu i pięknieje, staje się bardziej odporny na niekorzystne czynniki środowiska i oporny patogenom".

 

Inwentaryzacje

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni z waloryzacją i gospodarką drzewostanem zarówno na terenach prywatnych na potrzeby planowanych inwestycji jak i na terenach zieleni publicznej. Koordynujemy procesy inwestycyjne w zakresie terenów zieleni, w szczególności dążymy do optymalizacji obciążeń finansowych inwestora. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam wykonywać powierzone zadania kompleksowo i skutecznie. Począwszy od prac w terenie, sporządzenia dokumnetacji oraz doradztwo w zakresie procedur administracyjnych dotyczących terenów zieleni.

 • inwentaryzacje zieleni na potrzeby procesów inwestycyjnych
 • waloryzacje i oceny przyrodnicze
 • wyceny wartości zieleni

 

Projekty i koncepcje

Konsultujemy merytorycznie projekty zieleni i koncepcje zagospodarowania terenów zieleni dla inwestorów i architektów krajobrazu. Konsultacje ogrodnicze projektów mogą dotyczyć: zagospodarowania publicznych terenów zieleni, prywatnych parków i ogrodów, oranżerii i zieleni we wnętrzach, zieleni na sztucznych podłożach (zielone dachy, zielone ściany). Weryfikujemy poprawność założeń w zakresie doboru gatunkowego roślin, sposobu pielęgnacji i zbiegów agrotechnicznych i sposobów pielęgnowania obiektów ogrodowych. Proponujemy modyfikacje konwencjonalnych metod zakładania i prowadzenia terenów zieleni na systemy proekologiczne, wpływające na poprawę wartości ekologicznej terenu, zgodne z wymogami budownictwa ekologicznego.

 

Szkolenia

Korzystając z własnego wieloletniego doświadczenia oraz przy współudziale wysoko wykwalifikowanych fachowców praktyków i naukowców oferujemy organizowanie szkoleń tematycznych dostosowanych do potrzeb i poziomu wiedzy słuchaczy.

kursy dokształcające teoretyczno-praktyczne z zakresu pielęgnacji ogrodów (dla architektów krajobrazu i pracowników firm ogrodniczych) proponowany zakres kursu:

 • uprawa gleby
 • nawożenie
 • nawadnianie
 • integrowana ochrona roślin
 • cięcie roślin
 • pielęgnacja trawników

zakres szkolenia 'Ogrody'

kursy szkoleniowe z zakresu nowych metod uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych we wnętrzach (dla pracowników firm ogrodniczych i firm sprzątających) proponowany zakres kursu:

 • podłoża
 • podlewanie
 • nawozy i nawożenie
 • zwalczanie chorób i szkodników
 • dobór roślin
 • doświetlanie

zakres szkolenia 'Wnętrza'

 

Klienci

Naszymi Klientami są inwestorzy korporacyjni, inwestorzy prywatni, właściciele rezydencji, wykonawcy inwestycji, deweloperzy, hotelarze, spółdzielnie oraz instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Do naszych klientów należą między innymi:

aig/lincoln polska kulczyk silverstein properties ghelamco polnord ivg grontmij tebodin warimpex bureau garvest jw construction dozbud erbud budner colliers swedecenter sabe kig orbis accor cemex zepter DHL reuters soudal grupa inco wojsko polskie lot tvp miasto warszawa budizol cushman&wakefield miasto puławy hill international

... i wiele innych: Autostrada Eksploatacja S.A., AG Complex, art plants, ARECA, AMC - Andrzej M. Chołdzyński APIA XXI IAK, Animatronics.pl, Diamond Business Park Piaseczno, Diamond Business Park Gliwice, Diamond Business Park Ursus, Diamond Business Park Lubicz, Diamond Business Park Gdańsk, Galeria Słoneczna, Radom Office Park, The Park, Riverside Park, Pleneria, COTY Polska, Col-Garden, Dartpol, DIPSERVICE, East-West Development, Fun Park, Green Serwis, Inner Garden, MAGAR, MAGO S.A., PRO Flower, SKOK, DUET sp.j., Dwór Polski Pęcice, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ursynów", Expolco Holding S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dębina", Georg Fisher, Spółdzielnia Mieszkaniowa "SAM-81", Spółdzielnia Mieszkaniowa "RUDA", G24 Group (Golf24), Spółdzielnia "Kabacki Zakątek", Hadart, Symbio Polska, Hotel "Król Kazimierz", SGGW, Hotel "Felix", TABAK, Hotel "Holiday Inn", Tomaszewski Sp. z o.o., Hotel "Jan III Sobieski", Hotel "Młyn" Wocławek, Novotel Warszawa", Werbena ART, Sofitel VICTORIA, Wydawnictwo "Kwieciński", Iberia Motor Company, Wydawnictwo "MURATOR", Wydawnictwo Axel Springer Polska, Wydawnictwo Prószyński i S-ka S.A., Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, KOLMEN, Stegny Business Center, Garte, GO4IT, Studio Arch+, Zarząd Inwestycji Miejskich Puławy.

 

Kontakt

Agro Bio Ekspert

al. Jerozolimskie 99/86

02-001 Warszawa

 

tel. +48 601 801 986

fax: +48 22 622 18 44

 

NIP: 526-142-83-37

Nr konta: 36 1750 0009 0000 0000 0795 4708

 

 

Współpraca

 

Logo Bio Ekspert Logo Rol-Eko


©  w3layouts